ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00
13-1-06950-1-0061

Cordyceps Mix C (คอร์ไดเซป มิกซ์ ซี).

ถั่งเช่าสายพันธุ์ Cordyceps sinensis มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับถึงสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

Shopping:
Lazada Shopee
  • ผ่านการตรวจวิเคราะห์ที่มีการควบคุมมาตรฐาน
  • ใช้สายพันธุ์ที่มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รองรับสรรพคุณที่มีประโยชน์
  • สูตรผสม วิตามินซี มีส่วนในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน

Share:

You might be interested..

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved

Back to top Icon