ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

Be Confident

วีเนียร์ วีเนียร์ คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

ยิ้มสวยอย่างมั่นใจ ด้วย "วีเนียร์"

Facial Treatments Facial Treatments คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

คืนความสดใสและอ่อนเยาว์ให้ผิวพรรณ

BWC Bioscor Hair Treatment BWC Bioscor Hair Treatment คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

โปรแกรมบำรุงและกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมด้วยทรีตเมนต์

ออกแบบรอยยิ้มด้วย Digitally Assisted Smile Design ออกแบบรอยยิ้มด้วย Digitally Assisted Smile Design คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

เทคโนโลยีการออกแบบรอยยิ้มด้วยโปรแกรม Digitally Assisted Smil...

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved