ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

Clinic Programs

Premium DNA for Kids

ตรวจดีเอ็นเอ เพื่อเข้าใจการดูแลสุขภาพและส่งเสริมศักยภาพของเด...

igG4 Food Intolerance

การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงในเด็ก (IgG4 Food Intolerance Test)

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved