ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันแข็งแรงหรือไม่อยู่ไปนานๆจะหลุดหรือแตกหรือไม่?.

 

จ​ากความต้องการในการลดการใช้งานวัสดุอุดฟันสีเงินอะมัลกัม และเทคโนโลยีในระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ทำให้มีการพัฒนาวัสดุทดแทนที่มีสีเหมือนฟัน โดยมีความหลากหลายและแข็งแรงมากขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะมาทดแทนการใช้วัสดุสีเงินหรืออะมัลกัมดังกล่าว

การบูรณะฟัน

การบูรณะฟัน แบ่งเป็นสองประเภท คือ การบูรณะฟันโดยตรงในช่องปาก (Direct Restoration) และการบูรณะฟันแบบที่ต้องมีการพิมพ์ปากเพื่อไปขึ้นชิ้นงานนอกปาก (Indirect Restoration) จะเป็นการบูรณะแบบไหนขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของทันตแพทย์ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับขนาดของโพรงฟัน (Dental Cavity) ที่จะทำการบูรณะ ตำแหน่งฟัน และปริมาณการรับแรงของบริเวณที่จะทำการบูรณะนั้นๆ​

 

ปัจจุบัน วัสดุสีเหมือนฟันมี สำหรับ Direct Restoration คือ เรซินคอมโพสิต (Resin Composite) และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (Glass Ionomer Cement) ที่ปล่อยฟลูออไรด์ได้ ​ ส่วนวัสดุที่ใช้สำหรับ Indirect Restoration คือวัสดุที่ทำจากเซรามิก (Ceramic) นั่นเอง

 

ถ้าได้รับการบูรณะที่ถูกต้อง วัสดุเรซินคอมโพสิต จะสามารถอยู่ในช่องปากได้มากกว่า 20 ปี หากคนไข้ดูแลรักษาช่องปากได้ดี เพราะวัสดุถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่ดี มีความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ แข็งแรง ทนต่อการสึกได้ดี และปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การยึดติดของวัสดุคอมโพสิตเรซินกับฟันนั้นมีค่าการยึดติดที่สูงมาก ดังนั้นแล้วการหลุดของวัสดุอุดจึงมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงมาก ๆ จนแทบไม่มีเลย​

ในกรณีที่โพรงฟัน (Dental Cavity) ที่จะทำการบูรณะมีขนาดที่ใหญ่ การใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงมากขึ้นเช่น เซรามิก (Ceramic) จะมีความเหมาะสมต่อการรักษาและทนต่อการแตกหักเสียหายได้มากกว่า เซรามิกที่ใช้ในทางทันตกรรมในปัจจุบันมีความแข็งแรงและสวยงาม ทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ หากมีการพิจารณาเลือกเคสที่ดีจากทันตแพทย์เฉพาะทาง วัสดุสีเหมือนฟันในปัจจุบันจะมีอายุการใช้งานที่นานเทียบเท่าหรือมากกว่าวัสดุอื่น ๆ อย่างแน่นอน​

 

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved

...