ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

Tag Results: #โรคหน้าฝน

สุขภาพน่ารู้
สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เพราะเชื้อไข้หวัดใหญ่เปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปี การฉีดวัคซีนจึงจำเป็นและเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved